Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Z gry na korcie mona skorzysta wycznie po uprzedniej rezerwacji.

Rezerwacji naley dokona pod numerem telefonu 663-392-488.
UWAGA! ZAKAZ GRY ZAROBKOWEJ (trening personalny)

Cennik kort tenisowy, ul. Portowa 8

Kontakt 726 921 919 lub biuro@marina.grudziadz.pl

Od poniedziaku do pitku:

8:00 – 15:00

15 z/godz.

15:00 – 20:00

20 z/godz.

 

Sobota:

8:00 – 15:00

20 z/godz.

15:00 – 20:00

15 z/godz.

 

Niedziela:

8:00 – 20:00

15 z/godz.

  1. Z kortu tenisowego mona korzysta w godzinach zarezerwowanych u obsugi, po opaceniu opaty zgodnie z obowizujcym cennikiem.
  2. Grajcy s zobowizani do uytkowania wasnego sprztu oraz stroju sportowego (koszulka, spodenki, obuwie sportowe itp.).
  3. Dzieci poniej 12 roku mog przebywa na kortach tylko pod opiek osoby dorose lub instruktora.
  4. Na terenie kortów obowizuje bezwzgldny zakaz palenia tytoniu i spoywania napojów alkoholowych.
  5. Przygotowanie kortu do gry ley w gestii gospodarza obiektu.
  6. Po zakoczonej grze osoby korzystajce z kortu zobowizane s do jego sprztnicia.
  7. Za zniszczenie sprztu i urzdze znajdujcych si na korcie odpowiada osoba korzystajca z kortu
  8. Uytkownicy obiektu zobowizani s do zachowania si kulturalnego i zgodnego z zasadami fair play.
  9. Zarzdzajcy kortami nie ponosz odpowiedzialnoci za rzeczy wartociowe pozostawione na obiekcie.
  10. Decyzje zwizane z funkcjonowaniem obiektu, nie ujte w regulaminie podejmuje zarzdzajcy obiektem.

Zarzdc obiektu jest Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzidzu, tel. 56 46 256 54