Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Plaa miejska ul. Zalena 1, tel. 56 46 225 81, kom. 665 93 19 19

e-mail: rudnik@moriw.grudziadz.pl

Sprzt pywajcy dostpny w wypoyczalni:

- SUP - deska z wiosem - 2 szt.

- Rower wodny - 9 szt.

- ód wiosowa- 4 szt.

- Kajak - 27 szt.

- Kamizelki

Za wypoyczony sprzt w Recepcji pobierana jest kaucja zwrotna w wysokoci 20 z.

Rower wodny - 15,00 z/godz.

SUP - deska z wiosem - 10,00 z/godz.

ód wiosowa:

- 3 osobowa - 8,00 z/godz.

- 4 osobowa - 9,00 z/godz.

Kajak - 8,00 z/godz., na 1 dobe - 25,00 z

Kamizelka - 1,00 z/godz

Kaucja zwrotna - 20 z
 

REGULAMIN

WYPOYCZALNI SPRZTU PYWAJCEGO

 

 1. Wypoyczalnia sprztu pywackiego czynna jest w godz. 9.00 – 19.00 w kady dzie dziaalnoci Orodka Wypoczynku w Rudniku.
 2. Sprzt pywajcy mog wypoycza osoby powyej 16 roku ycia legitymujce si kart pywack.
 3. Osoby nie posiadajce karty pywackiej i nie umiejce pywa ZOBOWIZANE s do zakadania kamizelki ratunkowej. Osoby te mog korzysta ze sprztu pywackiego wspólnie z osobami posiadajcymi kart pywack.
 4. Osoba wypoyczajca sprzt pywajcy ZOBOWIZANA jest dokona opaty zgodnie z cennikiem.
 5. Wypoyczajcy sprzt wodny ma prawo przeduenia czasu korzystania ze sprztu za dodatkow opat.
 6. Wsiadanie do odzi, kajaku, roweru wodnego powinno odbywa si tylko na przystani.
 7. Zabrania si do korzystania ze sprztu wodnego ze sprztu wodnego osobom, którym stan wskazuje na spoycie alkoholu.
 8. Korzystajcy ze sprztu wodnego zobowizani s do bezwzgldnego podporzdkowania si przepisom poruszania si na wodzie oraz poleceniom Policji i WOPR.
 9. Zabrania si kpieli i skoków do wody ze sprztu pywajcego.
 10. Korzystajcy ze sprztu pywajcego zobowizany jest wyrówna szkod powsta w zwizku z jego uytkowaniem.
 11. Skargi, wnioski i uwagi prosimy zgosi Kierownikowi Obiektu OW Rudnik.