Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Skatepark, osada Grud przy ul. niadeckich, tel. 56 46 256 54

Skatepark wyposaony jest w:
- quater pipe
- funbox piramida + grindbox 3/3 + porcz 2/3
- bank ramp 2 poziomy
- porcz spadow
- grindbox 1 + grindbox 2
- porcz prost
- c box
- grindbox 2/3
- porcz spadow 1/3 profil []
- porcz spadow 1/3
- skocznie z wybiciem drewnianym i ldowaniem ziemnym
- najazd - skarp terenow
- awki
- stojak na rowery


 

ZASADY EKSPLOATACJI I UYTKOWANIA SKATEPARKU

  1. Uczestnicy korzystaj ze skateparku na wasn odpowiedzialno.
  2. Urzdzenia w obrbie skateparku przeznaczone s do uytkowania przez osoby jedce na deskorolce lub rolkach z podstawowymi umiejtnociami.
  3. Na jednym elemencie moe jedzi maksymalnie 1 osoba.
  4. Jazda bez penego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, okcie i nadgarstki jest zabroniona.
  5. Jazda i uytkowanie urzdze skateparku pod wpywem alkoholu i rodków odurzajcych jest zabroniona.
  6. Osoby, które nie ukoczyy 18 roku ycia, mog przebywa na terenie skateparku wycznie pod opiek rodziców lub opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
  7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
  8. Jazda na deskorolce, rolkach czy bmx jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w caoci ryzyka urazów.
  9. Ryzyko zwizane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajcy, w zwizku, z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynike z uytkowania skateparku, operator parku nie ponosi odpowiedzialnoci.

 

PAMITAJ! Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich moliwoci, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

 

Kilka wanych zasad dla korzystajcych ze skateparku

1)    Zawsze najpierw obadaj przeszkod a póniej wykonuj na niej triki.

2)    Przed trikiem upewnij si czy przeszkoda jest wolna.

3)    Nie skacz, jeeli nie jeste pewien czy ldowanie jest puste.

4)    Uszkodzenia przeszkód sygnalizuj operatorowi skateparku.

5)    Nie wolno korzysta ze skateparku rowerami bmx o metalowych zakoczeniach.