Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Plaa miejska ul. Zalena 1, tel. 56 46 225 81, kom. 665 93 19 19

e-mail: rudnik@moriw.grudziadz.pl

Zapraszamy na strzeone kpielisko i piaszczyst pla nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Do dyspozycji plaowiczów jest: budynek sanitarny z recepcj (przebieralnie, toalety, natryski, w tym dostosowane do potrzeb osób niepenosprawnych, pomieszczenie dla matki z dzieckiem), wypoyczalnia sprztu wodnego, wypoyczalnia rowerów, kijków do nordic walking, leaków, sprztu sportowego, grille, awy biesiadne, miejsce na ognisko). Dla dzieci przygotowano plac zabaw. Na kpielisku wybudowano dwa pomosty, w tym jeden ze skoczni.

Na obiekcie znajduje sie letni posterunek Policji i Stray Miejskiej, punkt sanitarny, funkcjonuje szkóka pywania i Centrum Nordic Walking "Rudnik". Odbywaj si zajcia fitness, zajcia dla dzieci z animatorem, imprezy przy ognisku i muzyce.

Na play znajduje si Restauracja Korsarz oraz Wakacyjny Punkt Informacji Turystycznej z punktem sprzeday pamitek.

Kpielisko strzeone czynne jest w miesicach czerwiec – sierpie.

W sezonie letnim na pla dojeda autobus miejski linii R, przed pla znajduj si parkingi - utwardzony i leny.

Przez cay rok na play odbywaj sie imprezy sportowe (Bieg Trzech Pla, Mistrzostwa w Nordic walking, rozgrywki w siatkówk) oraz rekreacyjne (szkóka biegowa, marsze nordic walking, kpiele morsów).

CENNIK Obowizujcy w okresie w sezonie letnim 2019 r. na Play Miejskiej Miejskiego Orodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudzidzu

1. Jednorazowy bilet wstpu normalny

4,00 z

2. Jednorazowy bilet wstpu ulgowy

2,60 z

3. Wypoyczenie leaka od godz. 09.00 do 19.00

5,00 z

4. Wypoyczenie sprztu sportowo-rekreacyjnego na 1 godz.

2,00 z

5. Wypoyczenie roweru turystycznego na 1 godz.

3,00 z

6. Wypoyczenie roweru turystycznego na 1 dob

30,00 z

7. Wypoyczenie roweru turystycznego za kad kolejn dob

25,00 z

8. Wypoyczenie deski do pywania na 1 godz.

1,00 z

9. Przechowanie roweru od 09.00 - 19.00

4,00 z

 

CENNIK „Grudzidzkiej Karty Duej Rodziny” (wane tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzajcym tosamo)

 

1. Jednorazowy bilet wstpu rodzica

2,00 z

2. Jednorazowy bilet ulgowy

1,30 z

 

CENNIK ,,Grudzidzkiej Karty Seniora''

(Wane tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzajcym tosamo)

 

1.Jednorazowy bilet wstpu ulgowy                                                                     2,60  z          

 

CENNIK KARNETÓW

 

1. 12 wej ulgowych w tym 2 GRATIS

26,00 z

2. 12 wej normalnych w tym 2 GRATIS

40,00 z

 

Uwaga!

 1. Dzieci do lat 4 pod opiek rodziców

     lub opiekunów maj wstp na pla bezpatny

     2.  Do zakupu biletu ulgowego uprawnione s dzieci

     i modzie uczca si za okazaniem legitymacji szkolnej        

 

Grudzidz, 23.05.2018 r.

 1. Administratorem obiektu jest Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzidzu.
 2. Kpielisko otwarte jest codziennie w sezonie letnim w godzinach 9.00 – 20.00.
 3. Do korzystania z kpieliska uprawnione s osoby posiadajce wany bilet wstpu.
 4. Kolory flag oznaczaj:

- BIAA – kpiel dozwolona bez ogranicze,

- CZERWONA – cakowity zakaz kpieli,

- BRAK FLAGI – kpielisko niestrzeone (BRAK DYURNEGO RATOWNIKA).

 1. Dzieci do lat 7 maj prawo przebywa na terenie kpieliska oraz kpa si wycznie pod opiek i nadzorem osób penoletnich.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii, itp. proszeni s o ich zgoszenie                 do kierownika zespou ratowniczego.
 3. Ratownikami s osoby noszce ubiór z emblematami: WOPR i RATOWNIK.
 4. Osoby korzystajce z kpieliska obowizane s cile stosowa si do polece penicych dyur ratowników.
 5. Na terenie obiektu czynne s wypoyczalnie sprztu wodnego oraz sprztu                       rekreacyjno-sportowego.
 6. Korzystanie z wypoyczonego sprztu nastpuje na podstawie osobnej opaty zgodnej                         z regulaminem wypoyczalni.
 7. Osoby korzystajce ze sprztu wodnego, sprztu rekreacyjno-sportowego lub urzdze kpieliska oraz orodka ponosz pen odpowiedzialno za wyrzdzone szkody.
 8. Osoby korzystajce z kpieli obowizuje noszenie stroju kpielowego.
 9. Za przedmioty wartociowe pozostawione na terenie obiektu kierownictwo kpieliska                   nie ponosi odpowiedzialnoci.
 10. Osobom znajdujcym si na terenie kpieliska nie wolno:

- przekracza granic stref oznaczonych ótymi bojami,

- wchodzi do wody wbrew zakazowi ratownika,

- niszczy urzdze i sprztu kpieliska,

- korzysta z kpieli pod wpywem alkoholu,

- zakóca wypoczynku i kpieli innych osób.

 1. Na caym terenie kpieliska obowizuje cakowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 2. Zabrania si sprzeday, podawania, spoywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej 4,5% (z wyjtkiem piwa).
 3. Napoje alkoholowe o zawartoci alkoholu powyej 4,5% (z wyjtkiem piwa) mona spoywa w restauracji, na tarasie i w strefie grilla.
 4. Zabrania si wprowadzania zwierzt na teren kpieliska.
 5. Osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane bd                z terenu kpieliska i orodka, niezalenie od ewentualnego skierowania sprawy na drog postpowania karno-administracyjnego.
 6. Propozycje i uwagi prosimy wpisywa do ksigi skarg  i wniosków lub zgosi Dyrektorowi MORiW lub na adres e-mail: moriw@moriw.grudziadz.pl.