Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Plaa dzika Rudnik ul. Jeziorna, tel. 56 46 225 81, kom. 665 93 19 19

e-mail: rudnik@moriw.grudziadz.pl

Zapraszamy na strzeone kpielisko i piaszczyst pla z agodnym zejciem do wody, gdzie znajduj si odpowiednio wydzielona strefa dla dzieci oraz dorosych do 3 m gbokoci. Do dyspozycji plaowiczów jest budynek sanitarny z toalet, a take drewniana wolnostojca przebieralna na play.

Pla nadzoruj ratownicy oraz pracownik gospodarczy.

Kpielisko strzeone czynne jest od pocztku wakacji do koca sierpnia w godzinie 10:00 - 18:00. W upalne dni nawet do 19:00.

 1. Administratorem kpieliska jest Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku.
 2. Kpielisko jest strzeone w godz. 10.00 – 18.00, gdy wywieszona jest biaa flaga.
 3. Kolory flag oznaczaj:

         - BIAA – kpiel dozwolona bez ogranicze,

         - CZERWONA – cakowity zakaz kpieli,

         - BRAK FLAGI – kpielisko niestrzeone.

 1. Dzieci do lat 7 maj prawo przebywa na terenie kpieliska oraz kpa si wycznie pod opiek i nadzorem osób penoletnich.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii, itp. proszeni s o ich zgoszenie do kierownika zespou ratowniczego.
 3. Na caym terenie kpieliska obowizuje cakowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 4. Zabrania si wnoszenia i spoywania napojów alkoholowych, a take przebywania na terenie kpieliska  osób, których stan wskazuje na spoycie alkoholu.
 5. Akwen strzeony dla osób nieumiejcych pywa o gbokoci 1,2m jest oznaczony kolorem ótym.
 6. Ratownikami s osoby noszce ubiór z emblematami: WOPR i RATOWNIK.
 7. Osoby korzystajce z kpieliska zobowizane s cile stosowa si do zalece ratowników.
 8. Osobom znajdujcym si na terenie kpieliska nie wolno:

         - przekracza strefy wyznaczonych kpielisk,

         - niszczy urzdze i sprztu kpieliska,

        - zakóca wypoczynku i kpieli innych osób, a w szczególnoci haasowa, popycha, wrzuca inne osoby do wody.

 1. Zabrania si wprowadzania zwierzt na teren kpieliska.
 2. Osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane bd z terenu kpieliska i orodka, niezalenie od ewentualnego skierowania sprawy na drog postpowania karno-administracyjnego.
 3. Osoby korzystajce ze sprztu wodnego lub urzdze kpieliska oraz orodka ponosz pen odpowiedzialno za wyrzdzone szkody.
 4. Propozycje i uwagi prosimy wpisywa do ksigi skarg  i wniosków lub zgosi Dyrektorowi MORiW lub na adres e-mail: moriw@moriw.grudziadz.pl