Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Lodowisko w Parku Miejskim
tel. 691-111-197

 

 

CENNIK
obowiązujący na lodowisku
w okresie 06.12.2021 r. – 28.02.2022 r.

1. Bilet wstępu normalny: od godz.10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie oraz w weekndy:
- bilet normalny 45 min.- 8 zł
- bilet normalny 90 min.- 14 zł
- bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny 45 min.- 6 zł
- bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny 90 min.- 10 zł

2. Bilet wstępu ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekendy:
- bilet ulgowy 45 min.- 5 zł
- bilet ulgowy 90 min.- 8 zł
- bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 45 min.- 4 zł
- bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodzny 90 min.- 6 zł

3. Wypożyczenie łyżew 45 min.- 6 zł

4. Bilet dla szkolnych grup zoorganizowanych z opiekunem 45 min.- 3 zł

5. Bilet ulgowy 45 min. obowiązujący podczas "Białych wakacji" (w okresie ferii zimowych) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekndy - 4 zł

6. Grudziądzka Karta Seniora (ważna tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość) wejście na 45 min. od godz 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i w weekendy :
- bilet seniorski 45 min.- 4 zł
- bilet seniorski 90 min.- 6 zł

7. Kaucja zwrotna (za 1 parę łyżew) - 20 zł/para

REGULAMIN LODOWISKA
Park Miejski

1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2, tel. 56 46 256 54.
2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach  10.00 -19.00 (ostatnie wejście).
Codziennie w godz. 14.00 -16.00 następuje przerwa konserwacyjna.
W każdą niedzielę od godz. 10.00 do 11.45 z lodowiska korzystać mogą jedynie dzieci do lat 12 i ich opiekunowie.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa sie wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 7 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna.
7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi  odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy znacznej wartości - ich utratę lub uszkodzenie (telefony komórkowe, zegarki, aparaty fotograficzne).
10. Zakaz wstępu na taflę lodowiska osobom pod wpływem alkoholu.