Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Lodowisko w Parku Miejskim
tel. 691-111-197

Lodowisko miejskie sezon 2019/2020

Od 6 grudnia 2019 do 29 lutego 2020 zapraszamy na Lodowisko Miejskie w parku, czynne od 10.00 do 19.00, z przerwą techniczną od 14.00 do 16.00.
Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew, w której jest 90 par łyżew dziecięcych, damskich i męskich w rozmiarach od 24 do 47.
Wypożyczenie – 5 zł za 45 min.

W styczniu: 5, 19, 26 oraz w lutym: 2,16, 23 na lodowisku w godz. 10.00 do 10.45 odbywają się zajęcia dla dzieci z instruktorem z nauki jazdy na łyżwach. Zajęcia są bezpłatne. Obowiązuje wejście na lodowisko według cennika.

W lutym: 2,16, 23 na lodowisku w godz. 10.00 do 10.45 odbywaj� si� zaj�cia dla dzieci z instruktorem z nauki jazdy na �y�wach. Zaj�cia s� bezp�atne. Obowi�zuje wej�cie na lodowisko wed�ug cennika.

WSPIERA NAS KINDER PINGUI

CENNIK
obowiązujący na lodowisku
w okresie 06.12.2019 r. – 29.02.2020 r.

1. Bilet wstępu normalny: od godz.10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie oraz w weekndy:
- bilet normalny 45 min.- 7 zł
- bilet normalny 90 min.- 12 zł
- bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny 45 min.- 5 zł
- bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny 90 min.- 8 zł

2. Bilet wstępu ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekendy:
- bilet ulgowy 45 min.- 4 zł
- bilet ulgowy 90 min.- 6 zł
- bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 45 min.- 3 zł
- bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodzny 90 min.- 4 zł

3. Wypożyczenie łyżew 45 min.- 5zł

4. Bilet dla szkolnych grup zoorganizowanych z opiekunem 45 min.- 2 zł

5. Bilet ulgowy 45 min. obowiązujący podczas "Białych wakacji" (w okresie ferii zimowych) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekndy- 3 zł

6. Grudziądzka Karta Seniora (ważna tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość) wejście na 45 min. od godz 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i w weekendy :
- bilet seniorski 45 min.- 3 zł
- bilet seniorski 90 min.- 5 zł

7. Kaucja za wypożyczenie łyżew - 20 zł/para

REGULAMIN LODOWISKA
Park Miejski

1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2, tel. 56 46 256 54.
2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach  10.00 -19.00 (ostatnie wejście).
Codziennie w godz. 14.00 -16.00 następuje przerwa konserwacyjna.
W każdą niedzielę od godz. 10.00 do 11.45 z lodowiska korzystać mogą jedynie dzieci do lat 12 i ich opiekunowie.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa sie wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 7 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna.
7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi  odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy znacznej wartości - ich utratę lub uszkodzenie (telefony komórkowe, zegarki, aparaty fotograficzne).
10. Zakaz wstępu na taflę lodowiska osobom pod wpływem alkoholu.