Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Lodowisko w Parku Miejskim
tel. 691-111-197

Lodowisko miejskie sezon 2019/2020

Od 6 grudnia 2019 do 29 lutego 2020 zapraszamy na Lodowisko Miejskie w parku, czynne od 10.00 do 19.00, z przerw� techniczn� od 14.00 do 16.00.
Przy lodowisku funkcjonuje wypo�yczalnia �y�ew, w której jest 90 par �y�ew dzieci�cych, damskich i m�skich w rozmiarach od 24 do 47.
Wypo�yczenie – 5 z� za 45 min.

W styczniu: 5, 19, 26 oraz w lutym: 2,16, 23 na lodowisku w godz. 10.00 do 10.45 odbywaj� si� zaj�cia dla dzieci z instruktorem z nauki jazdy na �y�wach. Zaj�cia s� bezp�atne. Obowi�zuje wej�cie na lodowisko wed�ug cennika.

W lutym: 2,16, 23 na lodowisku w godz. 10.00 do 10.45 odbywaj� si� zaj�cia dla dzieci z instruktorem z nauki jazdy na �y�wach. Zaj�cia s� bezp�atne. Obowi�zuje wej�cie na lodowisko wed�ug cennika.

CENNIK
obowizujcy na lodowisku
w okresie 06.12.2019 r. – 29.02.2020 r.

1. Bilet wstpu normalny: od godz.10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie oraz w weekndy:
- bilet normalny 45 min.- 7 z
- bilet normalny 90 min.- 12 z
- bilet normalny z Kart Duej Rodziny 45 min.- 5 z
- bilet normalny z Kart Duej Rodziny 90 min.- 8 z

2. Bilet wstpu ulgowy: (dzieci i modzie uczca si za okazaniem wanej legitymacji szkolnej) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekendy:
- bilet ulgowy 45 min.- 4 z
- bilet ulgowy 90 min.- 6 z
- bilet ulgowy z Kart Duej Rodziny 45 min.- 3 z
- bilet ulgowy z Kart Duej Rodzny 90 min.- 4 z

3. Wypoyczenie yew 45 min.- 5z

4. Bilet dla szkolnych grup zoorganizowanych z opiekunem 45 min.- 2 z

5. Bilet ulgowy 45 min. obowizujcy podczas "Biaych wakacji" (w okresie ferii zimowych) od godz. 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i weekndy- 3 z

6. Grudzidzka Karta Seniora (wana tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzajcym tosamo) wejcie na 45 min. od godz 10.00 do godz. 14.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dni powszednie i w weekendy :
- bilet seniorski 45 min.- 3 z
- bilet seniorski 90 min.- 5 z

7. Kaucja za wypoyczenie yew - 20 z/para

REGULAMIN LODOWISKA
Park Miejski

1. Lodowisko jest obiektem zarzdzanym przez Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku z siedzib w Grudzidzu przy ul. Za Basenem 2, tel. 56 46 256 54.
2. Lodowisko jest czynne od poniedziaku do niedzieli w godzinach  10.00 -19.00 (ostatnie wejcie).
Codziennie w godz. 14.00 -16.00 nastpuje przerwa konserwacyjna.
W kad niedziel od godz. 10.00 do 11.45 z lodowiska korzysta mog jedynie dzieci do lat 12 i ich opiekunowie.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zaj zorganizowanych zarzdzajcy ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Korzystajcy z lodowiska ponosz osobiste ryzyko zwizane z amatorskim uprawianiem ywiarstwa.
5. Na tafli lodowiska mog przebywa wycznie osoby w butach z ywami.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa sie wycznie w obecnoci i pod nadzorem penoletniego opiekuna (wyposaonego w ywy). Dzieci do lat 7 nie bd wpuszczane na lodowisko pod nieobecno opiekuna.
7. Korzystajcy z lodowiska zobowizani s do zachowania szczególnej ostronoci podczas jazdy, która winna odbywa si w jednym kierunku.
8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarzdzajcy nie ponosi  odpowiedzialnoci. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci materialnej za rzeczy znacznej wartoci - ich utrat lub uszkodzenie (telefony komórkowe, zegarki, aparaty fotograficzne).
10. Zakaz wstpu na tafl lodowiska osobom pod wpywem alkoholu.