Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Parku Miejskim (od strony ul. Parkowej). Obiekt czynny jest w sezonie zimowym od 5 grudnia do 28 lutego w godz. 10.00 - 20.00, z tym, że pomiędzy godziną 14.00 a 16.00 obowiązuje przerwa techniczna.

Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu.

Informujemy, że lodowisko w okresie świąteczno - noworocznym czynne będzie:
- wigilia 24 grudnia: nieczynne
- I dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia - nieczynne
- II dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia - czynne od godz. 15.00 do
19.45
- 31 grudnia Sylwester - czynne od 10.00 do 15.00
- 1 stycznia Nowy Rok - nieczynne

CENNIK
obowiązujący na lodowisku
w okresie 05.12.2016 r. – 28.02.2017 r.

1. Bilet wstępu normalny:
- od godz. 10.00 do godz. 14.00 w dni powszednie …...... 7 zł
Karta Dużej Rodziny ………………………. ………  3,5 zł
- od godz. 16.00 do godz. 20.00 w dni powszednie
oraz w weekendy cały dzień za każde 45 min ……….... 5 zł
Karta Dużej Rodziny ……………………………….  2,5 zł
- dwugodzinny po godz. 16.00 ………………………….. 8 zł
  Karta Dużej Rodziny…………………………………. 4 zł

2. Bilet ulgowy:
- od godz. 10.00 do godz. 14.00 w dni powszednie …….. 4 zł
Karta Dużej Rodziny…………………………………. 2 zł
- od godz. 16.00 do godz. 20.00 w dni powszednie
  oraz w weekendy cały dzień za każde 45 min. ………... 2 zł
  Karta Dużej Rodziny…………………………………. 1 zł
- dwugodzinny po godz. 16.00 ………………………….. 3 zł
  Karta Dużej Rodziny …………………………….....  1,5 zł

3. Wypożyczenie łyżew na 1 godz.: ……………………….. 4 zł

4. Szkolne grupy zorganizowane:
z nauczycielem …………………………………………… 1 zł

5. Jednorazowy bilet wstępu ulgowy
„Białe Wakacje” (w okresie ferii zimowych):
- od godz. 10.00 do godz. 14.00 w dni powszednie …...... 3 zł
- od godz. 16.00 do godz. 20.00 w dni powszednie
  oraz w weekendy cały dzień za każde 45 min. ………... 2 zł

UWAGA !
Do zakupu biletu ulgowego uprawnione są dzieci
i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

Grudziądz, 5.01.2017 r.

REGULAMIN LODOWISKA
Park Miejski

1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2, tel. 56 46 256 54.
2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach  10.00 -20.00.
Codziennie w godz. 14.00 -16.00 następuje przerwa konserwacyjna.
W każdą sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 10.45. z lodowiska korzystać mogą jedynie dzieci do lat 12 i ich opiekunowie.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa sie wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 7 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna.
7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi  odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy znacznej wartości - ich utratę lub uszkodzenie (telefony komórkowe, zegarki, aparaty fotograficzne).
10. Zakaz wstępu na taflę lodowiska osobom pod wpływem alkoholu.