Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Baseny odkryte:

Zapraszamy do wypoczynku na obiekcie, na którym znajduj si dwa baseny:

Basen gboki o wymiarach 28 m na 50 m, skadajcy si z dwóch czci - dziecicej o gbokoci od 0,5 m do 0,9 m oraz czci sportowej o gbokoci od 1 m do 3 m ze supkami startowymi i trampolin.

Basen modzieowy o wymiarach 40 na 60 m i gbokoci od 0,6 do 1,7 m, wyposaony w bezpatn zjedalni wodn o dugoci lizgu 45 m.

Dla najmodszych przygotowano brodzik.

Teren wokó basenów pokryty jest traw i zadrzewiony. Wypoczywa mona na awkach, leakach oraz aktywnie - grajc w tenisa stoowego czy pik siatkow.

Na basenie funkcjonuje wypoyczalnia leaków oraz bezpatna szatnia i punkt gastronomiczny.

W czasie sezonu letniego baseny czynne s codziennie w godzinach od 9.30 do 19.00 (wyjcie z wody o godz. 18.30).

Kontakt: 56 - 46 - 256 - 54, sekretariat@moriw.grudziadz.pl

CENNIK obowizujcy  w sezonie letnim 2019 r. na basenach kpielowych 

Miejskiego Orodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudzidzu

1. Jednorazowy  bilet wstpu normalny

 8,00 z

2. Jednorazowy bilet wstpu ulgowy

 5,00 z

3. Wypoyczenie leaka  od godz. 09.30 do 18.30

 5,00 z

4. Przechowywanie roweru, motoroweru, motocykla od godz. 09.30 do 18.30

 3,00 z

5. Wypoyczenie sprztu sportowo – rekreacyjnego na 1 godz.

 3,00 z

6. Wypoyczenie deski do pywania na 1 godz.

 1,00 z

 

CENNIK „GRUDZIDZKIEJ  KARTY DUEJ  RODZINY”

( wane tylko za okazaniem karty posiadacza wraz z dokumentem potwierdzajcym tosamo)

1.Jednorazowy bilet wstpu rodzica                                             

4,00 z

2.Jednorazowy bilet ulgowy                                                           

2,50 z

 

CENNIK ,,Grudzidzkiej Karty Seniora''

(Wane tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzajcym tosamo)

1.Jednorazowy bilet wstpu ulgowy                                                                                               

5,00 z             

 

 

CENNIK  KARNETÓW

1. 12 wej normalnych w tym 2 GRATIS                                     

80,00 z

2. 12 wej ulgowych  w tym 2 GRATIS                                        

50,00 z

 

UWAGA !

Dzieci do lat 4 pod opiek rodziców

lub opiekunów maj wstp na basen bezpatny.

Do zakupu biletu ulgowego uprawnione s dzieci

I modzie uczca si za okazaniem legitymacji

Szkolnej.

 

 Grudzidz, 22.05.2018 r.

 1. Administratorem kpieliska jest Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku.
 2. Baseny s czynne w sezonie letnim w godz. 9.30 – 19.00. Kpiel po godz. 19.00 jest zabroniona.
 3. Do korzystania z basenów uprawnione s osoby posiadajce wany bilet wstpu.
 4. Dzieci do lat 7 maj prawo przebywa na terenie basenu oraz kpa si wycznie pod opiek i nadzorem osób penoletnich.
 5. Na basenach podczas korzystania z kpieli obowizuje strój kpielowy.
 6. Korzystajcy z kpieli zobowizany jest przed wejciem do wody skorzysta z prysznica.
 7. Nad bezpieczestwem kpicych si oraz przestrzeganiem regulaminów czuwaj ratownicy, majcy odpowiednie stroje w kolorze czerwonym i czapki z napisem WOPR. Wszystkie osoby znajdujce si na terenie basenów obowizane s podporzdkowa si nakazom ratowników penicych dyur.
 8. Zabrania si osobom nieumiejcym pywa przekraczania strefy dla niepywajcych, oznaczonej bojami w kolorze ótym.
 9. Zabrania si korzystania ze skoczni osobom nieumiejcym pywa.
 10. Flagi na kpielisku oznaczaj:

- BIAA – kpiel dozwolona bez ogranicze

- CZERWONA – cakowity zakaz kpieli.

 1. Korzystajcy z basenowej zjedalni wodnej zobowizani s przestrzega instrukcjii regulaminu zjedalni.
 2. Pierwszej pomocy udziela si w punkcie sanitarnym.
 3. Zabrania si wnoszenia i spoywania napojów alkoholowych, a take przebywania na terenie basenów  osób, których stan wskazuje na spoycie alkoholu.
 4. Zabrania si wprowadzania psów.
 5. Osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, a take niszczcych sprzt i urzdzenia znajdujce si na obiekcie, bd usuwane z terenu basenów, niezalenie od ewentualnego skierowania sprawy na drog postpowania karno-administracyjnego.
 6. Na terenie basenów czynna jest szatnia (bezpatna), przechowalnia rowerów, wypoyczalnia leaków i sprztu rekreacyjnego (opata w kasie).
 7. Za przedmioty wartociowe pozostawione w szatni, a nieoddane do depozytu, kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialnoci.
 8. Skargi i wnioski oraz uwagi naley zgasza do kierownika obiektu lub na adrese-mail: moriw@moriw.grudziadz.pl.
 9. Baseny s miejscem wypoczynku – miejsce pobytu pozostawmy w takim stanie, w jakim sami chcielibymy je zasta.