Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

#ROOM to fabryka pomysłów i miejsce ich realizacji. Jeśli masz pasję i chcesz zarazić nią innych, #ROOM jest miejscem i narzędziem do inspirowania i angażowania mieszkańców.

 

Regulamin bezpłatnego użytkowania pomieszczeń #roomu

1. Zarządcą pomieszczeń jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, który udostępnia je nieodpłatnie na działalność społeczną w ramach promocji marki miasta  #gru.

2. Pomieszczenia udostępniane są nieodpłatnie na działalność niekomercyjną. Zabrania się wykonywania w nich działalności zarobkowej.

3. Zabrania się prowadzenia agitacji politycznej w pomieszczeniach # roomu.

4. Zabrania się podnajmowania i udostępniania pomieszczeń osobom trzecim.

5. Osoba wynajmująca (przedstawiciel stowarzyszenia, koła, grupy) podpisuje protokół zdawczo -odbiorczy pobierając i oddając klucze do pomieszczeń od Zarządcy.

6. Klucze do pomieszczeń muszą być pobrane i oddane w umówionym terminie.

7. Wszelkie zniszczenia, awarie, zużycie materiałów powinno być zgłoszone Zarządcy najpóźniej przy zdawaniu kluczy od pomieszczeń.

8. Koszty zniszczeń i stwierdzonych braków w wyposażeniu pokrywa osoba (podmiot) wynajmujący.

9. W #roomie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

10. Opuszczając lokal należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi.

11. Zdawany lokal powinien być posprzątany.

12. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez użytkowników #roomu Zarządca nie odpowiada.

Dyrektor MORiW

Izabela Piwowarska