Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Wszystkie wymienione formy aktywnoci fizycznej prowadzone s przez wykwalifikowanych instruktorów.

REGULAMIN ZAJ FITNESS

1. Warunkiem uczestnictwa w zajciach fitness jest akceptacja wszystkich punktów poniszego regulaminu.
2. Zajcia odbywaj si wedug ustalonego grafiku.
3. Uczestnik wiczy na wasn odpowiedzialno.
4. Instruktor prowadzcy zajcia nie ponosi odpowiedzialnoci  za powstae podczas treningów ewentualne urazy wiczcego.
5. Przed przystpieniem do udziau w zajciach naley kadorazowo poinformowa instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeli uczestnik ma wtpliwoci czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajciach powinien skonsultowa si z lekarzem.
6. Wszystkie objawy zego samopoczucia , które powstay podczas zaj naley niezwocznie zgasza instruktorowi.
7. W trosce o Pastwa bezpieczestwo wymagamy: punktualnego przyjcia na zajcia grupowe, uczestnictwa w  zajciach w odpowiednim stroju, rezygnacji z ucia gumy, zdjcia biuterii.
8. Zabrania si uczestnictwa w wiczeniach po spoyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych rodków odurzajcych oraz w przypadku zego samopoczucia.
9. Uczestnicy zaj zobowizani s do uywania sprztu zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialnoci za wypadki bdce wynikiem niezastosowania si do danego Regulaminu.

 

Zbuduj form na lato wspólnie z Moriw

Proponujemy zajcia  rekreacyjno-sportowe w Rudniku.   Mae grupy , kameralne warunki, profesjonalny instruktarz , mia i przyjazna atmosfera na zajciach – to nasze  atuty. Chcesz poprawi jako ycia, zyska zdrowe i sprawne ciao, przyjd spróbuj, proponujemy nastpujce  formy zaj:

NORDIC WALKING FITNESS (bezpatnie)
Trening ogólnorozwojowy, poprawiamy stabilizacj i naturalnie rzebimy sylwetk. Wszystko to         w naturalnych warunkach na wieym powietrzu w poczeniu z energicznym marszem nordic walking.

NORDIC WALKING RELAX (bezpatnie)
Zajcia o niskiej intensywnoci, z naciskiem na zaangaowanie jak najwicej mini ciaa oraz na doskonalenie techniki. Zajcia przeznaczone dla osób chccych spokojnie maszerowa, po chorobach i rehabilitacji oraz szybko mczcych si. Podczas tych zaj równie uczymy  techniki marszu.

STEP & PUMPFORMY WZMACNIAJCE
Poczenie aerobowych wicze na platformie z treningiem siowym. Uczestnicy mog dostosowa obcienie do wasnych moliwoci. wiczenia s tak dobrane, aby w trakcie zaj wzmocni wszystkie podstawowe grupy miniowe. Jest to trening kompleksowy, ogólnorozwojowy. Dziki takiemu systemowi wicze spalamy tuszcz, wysmuklamy i ujdrniamy sylwetk .

FIT BALL
Na pice moemy si turla, siedzie i podskakiwa. Przekonaj si jak frajd daj wiczenia z pikami. wiczc poprawiamy sylwetk, zyskujemy kondycj. Ta forma ruchu jest przeznaczona dla kadego.  Mona zrzuci wag, wzmocni i rozcign minie i zadba o krgosup.

STEP
Zajcia cardio z uyciem specjalnej regulowanej platformy- stepu, który suy nam do poprawy  kondycji. Trening bez skomplikowanej choreografii urozmaicony wiczeniami ksztatujcymi z wykorzystaniem ciarków i piek.  Zajcia poprawiajce wydolno, ciga praca caego ciaa sprawia, i spalamy duo kalorii oraz nasz tkank tuszczow. Zajcia dla wszystkich lubicych dynamiczne formy aktywnoci.

FIT SHAPE
Zajcia ogólnorozwojowe podczas których wykorzystuje si zarówno piki jak i hantle.  Wykonuje si wiczenia bez przyborów w pozycjach wysokiej i niskiej, dziaajce na wszystkie grupy miniowe. Oprócz redukcji tkanki tuszczowej, zajcia te maj na celu popraw siy miniowej i wytrzymaoci organizmu.
                                                                                            
SENIOR FIT
Zajcia obejmuj wiczenia nieco wolniejsze, ni typowe, za to bardziej precyzyjne i bezpieczne. Spokojne wiczenia przy muzyce, o maej intensywnoci; przeznaczone gównie dla osób, które pragn usprawni krgosup, ruchomo stawów oraz poprawi kondycj caego organizmu.

Cennik:
Jednorazowy wstp na zajcia to koszt 7 z. Karnet 10 wej to koszt 60 z.
Zajcia nordic walking s bezpatne. Pozostae wedug cennika.

GRAFIK NA SIERPIE

Godz poniedziaek
6,13,20,27
wtorek
7,14,21,28
roda
8, 15, 22, 29
czwartek
2, 9, 16, 23, 30
pitek
3, 10, 17, 24. 31
14.00-15.00         NW-Relaks
15.00-16.00 NW-Relaks NW-Relaks     NW-Relaks
16.00-17.00 NW-Fitness NW-Relaks NW-Fitness NW-Relaks NW-Fitness
17.00-18.00 Senior Fit Fit Shape Senior Fit Fit Shape Senior Fit
18.00-19.00 Step Fit Ball Step Fit Ball Step
19.00-20.00 Step & Pump Step Step & Pump Step Step & Pump